Veks på samfunnsansvar

"For oss handlar samfunnsansvar om å vere i forkant av forventingane", seier Arild Bødal, dagleg leiar i Septik24. Gruppa, som òg omfattar selskapa Miljøservice og Johny Birkeland Transport, er den største aktøren i Norge innan septiktøming, avvatning og handsaming av slam. Dei tømmer i dag septiktankar og større kommunale og private anlegg i om lag 140 kommunar over heile landet.

http://www.naringsbarometeret.no/sub-article/septik24

Fleire nyheiter